IA Invest MW Compounders

 • Navn

 • IV

 • Ved salg

 • Ved køb

 • Afk. 1d

 • Afk. ÅTD

 • Fakta

 • Dato

 • Navn IA Invest MW Compounders
 • IV 128,51
 • Ved salg 128,15
 • Ved køb 128,90
 • Afk. 1d -1,09%
 • Afk. ÅTD 5,41%
 • Fakta
 • Dato 31-5-2023 16:34

Investeringsprofil

Afdelingens mål er at give et afkast svarende til markedsafkastet eller derover for afdelingens benchmark, der er MSCI ACWI inkl. udbytte (målt i DKK). Afdelingen er udbyttebetalende. Investeringspolitik: Afdelingen investerer i internationale aktier optaget til handel på et reguleret marked, der er medlem af ”World Federation of Exchanges” eller et andet reguleret marked. Afdelingen kan investere indtil 10 pct. af formuen i likvide midler i bankindskud. Afdelingen investerer i selskaber, der kan skabe værdi for aktionærerne på langt sigt igennem vækst i forretningen og et godt afkast af selskabernes investerede kapital. Afdelingens investeringer spredes på lande, selskaber og sektorer. Porteføljen vil som hovedregel bestå af 20-30 selskaber.

Afkast

05-11-2020 00:00:00 - 31-05-2023 00:00:00
 • Afkast, kort sigt

 • Afk. 1 dag

 • Afk. 1 uge

 • Afk. 1 md

 • Afk. 3 mdr

 • Afk. 6 mdr

 • Afkast, kort sigt Afdeling
 • Afk. 1 dag -1,09%
 • Afk. 1 uge -0,40%
 • Afk. 1 md -1,15%
 • Afk. 3 mdr -1,34%
 • Afk. 6 mdr 2,90%
 • Afkast, langt sigt

 • Afk. ÅTD

 • Afk. 1 år

 • Afk. 3 år

 • Afk. 5 år

 • Afk. 10 år

 • Afkast, langt sigt Afdeling
 • Afk. ÅTD 5,41%
 • Afk. 1 år 12,48%
 • Afk. 3 år -
 • Afk. 5 år -
 • Afk. 10 år -

Porteføljeafkastgraf

  Risikobarometer

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  Risikoindikatoren er et officielt mål for den risiko, der er knyttet til at investere i afdelingen. Indikatoren er en skala fra 1 til 7, hvor 1 udtrykker den laveste risiko. Lav risiko er normalt forbundet med et lavt afkast, mens højere risiko er forbundet med et højere afkast.

  • Omkostninger

  • %

  • Emissionstillæg
  • 0,30
  • Indløsningsfradrag
  • 0,30
  • Løbende omkostninger
  • 1,15
  • ÅOP
  • -
  • Indirekte handelsomkostninger
  • -

  Stamdata

  • Afdelingsnavn
  • IA Invest MW Compounders
  • Opstart
  • 30-6-20
  • Valuta
  • DKK
  • ISIN-kode
  • DK0061294394
  • Kategori
  • Aktier Globale
  • Benchmark
  • MSCI ACWI
  • Porteføljemanager
  • MW Compounders ApS
  • Land
  • DK
  • Afdelingstype
  • Udbyttebetalende

  Disclaimer

  Alle oplysninger er leveret af Fundcollect. Fundcollect og MW Compounders påtager sig intet ansvar for investeringsbeslutninger truffet på baggrund af dette informationsmateriale.